PodEst

Podkast om estetiske læreprosesser

«Estetisk dimensjon og estetiske læringsprosesser - hvilken plass har dette i utdanningssystemet?»

March 3rd, 2022

halvorsen.jpg

Etter et langt liv som underviser i lærerutdanningen, og med særlig oppmerksomhet på det estetiske, er professor emerita i didaktikk , Else Marie Halvorsen, fremdeles engasjert i tematikken. Tematikken er særlig aktualisert gjennom Læreplanen Kunnskapsløftet som ble innført fra høsten 2020, strategien Skaperglede, engasjement og utforskertrang (2019) og i rapporten Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene (2020).

I podcasten snakker Else Marie Halvorsen med Ingvild Margrethe Birkeland fra forskergruppen ForEst om hvilken plass disse formuleringene og begrepene har hatt og kan ha i utdanningssystemet. Halvorsen gir en historisk og faglig bakgrunn for sin tenking og er også inne på hvordan man kan oppnå en funksjonell forståelse av begrepene.

Else Marie Halvorsen er dr. philos og professor emerita i didaktikk ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun har i mange år vært knyttet til Høgskolen i Telemark (Nå USN) og undervist i pedagogikk i allmennlærerutdanningen der, og i didaktikk og forskningsmetoder knyttet til hovedfag/mastergrad i forming/kunst og håndverk.

Hun var ellers med på å bygge opp og videreføre studiet i hovedfag/mastergrad i formgiving/Kunst og håndverk, og da med særlig ansvar for FOU og didaktikk. Hun har skrevet en rekke bøker og fagartikler om estetikk og pedagogikk – ut fra et kulturpedagogisk perspektiv.

Halvorsens doktorgrad handlet om kulturarv med vekt på den estetiske dimensjonen.

Hennes siste bok Kulturarven i skolen. Felleskultur og elevmangfold , har et kapittel om den estetiske dimensjonen.

https://www.universitetsforlaget.no/Else-Marie_Halvorsen

Podcasten ble tatt opp på Universitetet i Sørøst-Norge under covid 19 vinteren 2021, med strenge forholdsregler for fysiske møter og samvær og opptakerforhold deretter.

I studio: Else Marie Halvorsen og Ingvild Margrethe Birkeland

Produksjonsansvarlig: Ingvild Margrethe Birkeland

Podbean App

Play this podcast on Podbean App