PodEst

Podkast om estetiske læreprosesser

ForEst - forskergruppe for estetiske læreprosesser

 

Forskergruppen for estetiske læreprosesser ved Universitetet i Sørøst-Norge er profesjonsorientert og tematisk spisset. Vi har som mål å utvikle teoretisk, praktisk og profesjonsrettet kunnskap om estetiske læreprosesser i og på tvers av fag.


Logo. Forest.

 

Gruppen er tverrfaglig og tar utgangspunkt i fagene norsk, språk- og litteratur, drama, musikk og forming/kunst og håndverk. Gruppens forsknings- og utviklingsprosjekter har stor relevans for de to største profesjonsutdanningene ved fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HiU), grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen, og har som mål å utvikle kunnskap om estetiske læreprosesser i barnehagen, grunnskolen og i høyere utdanning.

Aktuelle tema

 • Teater med barn og unge – som estetisk dannende praksis og som estetisk læreprosess
 • Multimodalitet og estetikk i elevers lese- og skrivepraksis på småskoletrinnet
 • Muntlighet, litteraturdidaktikk og estetiske læreprosesser i ny grunnskolelærerutdanning
 • Fra fakta til fortelling – arbeid med narrativer (samfunnsfag og drama)
 • LandArt – som tverrfaglig arbeidsmetode (naturfag og kunst og håndverk)
 • Utfordrende bildebøker, bildebøker og affekt
 • DigEst - estetiske læreprosesser og den digitale dimensjon (drama og DigTekLab)
 • Kunstfeltet og estetiske læreprosesser (drama)
 • Bildebokapper for nettbrett i litteraturundervisningen
 • Fra dikt til digital collage (norsk og kunst og håndverk)
 • Demokratisk danning og estetisk praksis (drama)
 • Estetiske læreprosesser i utdanningsvitenskapelig kontekst (musikk/Blues-studie)
 • Musikkteknologi og estetiske læreprosesser


Podbean App

Play this podcast on Podbean App