PodEst

Podkast om estetiske læreprosesser

Estetiske læreprosesser i grunnskolelærerutdanningen

November 26th, 2020

COLOURBOX19580007_1_75mt7.jpg

Intervju med Marie Møller-Skau, Ph.d. stipendiat ved Universitettet i Sørøst-Norge om hennes prosjekt:

Studiens målsettingen er å utvikle ny kunnskap om estetiske læreprosesser i lærerutdanning. Hensikten er at kunnskapen skal kunne styrke utdanningens innhold og form, slik at flere lærerstudenter har mulighet til å legge til rette for estetiske læreprosesser i grunnskolen. Studien inngår i forskning- og utviklingsprogrammet «Det er lærer du skal bli…» ved Universitet i Sørøst-Norge. Programmet har som hovedmål å utvikle ny kunnskap om lærerutdanningen gjennom et profesjonsrettet, praksisnært og tverrfaglig perspektiv.  

 

I studio: Marie Møller-Skau og Joanna Magierecka

Produksjons- og teknisk ansvarlig: Joanna Magierecka

Podbean App

Play this podcast on Podbean App